Uvjeti dostave i isporuke

Dostava je raspoloživa na cjelokupnome teritoriju Republike Hrvatske.
Cijena dostave ne obračunava se prema težini paketa već se naplaćuje u paušalnome iznosu od 40,00 kn / 5,31 € s PDV-om i navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja.
Rok je isporuke od jednog do tri radna dana za većinu proizvoda. Dostava je unutar 3-8 radnih dana i isključivo je u nadležnosti dostavne službe.
Naručena će roba biti složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako kupac nakon 2 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju. Ako kupac zatraži ponovnu dostavu, prodavatelj ima pravo zaračunati dostavu.
Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.