Izjava o povjerljivosti

PRO MOTO RENT d.o.o. za promet i trgovinu (u daljnjem tekstu: PRO MOTO RENT); OIB: 97887795508, sa sjedištem: Industrijska 16, 10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu www.motocentar.com i naše ostale usluge.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

PRO MOTO RENT prikuplja vaše osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem kontakt forme internetske stranice PRO MOTO RENT kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge,
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici,
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način te
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa PRO MOTO RENT koristi za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos.

PRO MOTO RENT se koristi direktnim marketingom temeljem vaših osobnih podataka kako bi vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o prezentacijama novih usluga, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama te ostalim događanjima isključivo uz vašu suglasnost.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

PRO MOTO RENT podliježe zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa te
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.motocentar.com, dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na info@motocentar.com.

PRO MOTO RENT može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj PRO MOTO RENT:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.
 • Rok čuvanja podataka Korisnika od strane PRO MOTO RENT traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. PRO MOTO RENT čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane PRO MOTO RENT, može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.