Macna 2020

Prezentacija noviteta za 2020. godinu. Poljska, 01.10.2019.